راهکارها و محصولات

راهکارها و محصولات

با شناخت نیاز مشتریان و استفاده از تکنولوژی های روزآمد
رشد و پویایی بازارهای مالی، ارایه‌ی خدمات توسط نهادهای فعال در این بازار را با چالش‌هایی جدی مواجه مینماید. گسترش مهندسی مالی و خلق ابزارهای جدید، افزایش حجم و سرعت تغییر اطلاعات، توسعه‌ی تخصصی و جغرافیایی نهاد‌های فعال، سرعت تغییر قوانین و مقررات و الزام در سازگاری با آن، نمونه‌هایی از این چالش‌ها میباشند.
با وجود به خدمت گرفتن سیستم‌های نرم‌افزاری خبره برای غلبه بر این چالش‌ها، غافل ماندن از راه‌حل‌های یكپارچه، ارتباط واحدهای عملیاتی سازمان و مشتریان را با یكدیگر دچار مشكل مینماید. افزایش كیفیت و كاهش قیمت تمام‌شده‌ی خدمات، مزیتی غیرقابل چشم‌پوشی در عرصه‌ی رقابت است.
مدیریت كارگزاری بورس اوراق بهادار
پوشش كامل عملیات قبل از معاملات، حین معاملات و پس از انجام معاملات، بدون محدودیت جغرافیایی برای تمام شعب و نمایندگی ها، شامل پذیرش و مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت درخواست‌ها از ایجاد تا بایگانی، مدیریت چرخه‌ی معاملات شامل اجرا، انتقال به سیستم و پردازش، گزارشات كاربردی، عملیاتی و مدیریتی، و صدور خودكار اسناد حسابداری، اطلاع‌رسانی خودكار وضعیت مالی و وضعیت دارایی به مشتریان توسط این سیستم محقق شده است.پوشش كامل عملیات قبل از معاملات، حین معاملات و پس از انجام معاملات، بدون محدودیت جغرافیایی برای تمام شعب و نمایندگیها، شامل پذیرش و مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت درخواست‌ها از ایجاد تا بایگانی، مدیریت چرخه‌ی معاملات شامل اجرا، انتقال به سیستم و پردازش، گزارشات كاربردی، عملیاتی و مدیریتی، و صدور خودكار اسناد حسابداری، اطلاع‌رسانی خودكار وضعیت مالی و وضعیت دارایی به مشتریان توسط این سیستم محقق شده است.