API - قسمت دوم

 • 30 مرداد 1396
 • نویسنده: Rayan
 • تعداد نمایش ها: 461
 • 0 نظرات

معماری REST با وضع کردن محدودیت برای تراکنش های کامپوننت به جای تعیین پیش فرض توپولوژی مشخص برای کامپوننت ها شکل می یابد. این کار جزییات کاربردی و syntax های پروتکل را ندیده میگیرد و موارد زیر را میسر میسازد:

-          مقیاس پذیری تراکنش های کامپوننتها

-          فعالیت مستقل کامپوننتها

-          اجازه به کامپوننتهای میانی در راستای کاهش تاخیر ارتباطی

کامپوننتهای یک معماری REST میتوانند به صورت پویا تنظیم مجدد شوند همچنین میانجی ها می توانند از یک بازنمود اطلاع حاصل کنند. طبیعت مستقل از موقعیت در تراکنش های REST به هر درخواستی اجازه می دهد تا با حذف نیاز به آگاهی از توپولوژی به هم پیوسته کامپوننت ها مستقل از دیگران باشد.

API - قسمت اول

 • 30 مرداد 1396
 • نویسنده: Rayan
 • تعداد نمایش ها: 473
 • 0 نظرات

برای ساخت وب اپلیکیشن هایی که قرار است فعالیت گوناگونی انجام دهند ما نمیتوانیم استانداردهای موجود را نادیده بگیریم. وب به عنوان بزرگترین وب اپلیکیشن موجود برای کارکرد مشخصی تعریف نشده است بلکه با استفاده از استانداردها و پروتکلهای خود هویت می یابد.

امکان استفاده از عملگری بین محیطهای گوناگون منتج به استفاده بیش از پیش خواهد شد. بنابراین قابلیت مقیاس پذیری، مشکلی بزرگ برای سیستمهای توزیع شده در اندازه اینترنت است. امروزه وب از چند هزار درخواست در روز به میلیونها درخواست در ساعت تبدیل شده است پس اتکا به استانداردهایی تصویب شده و همگانی برای وب سرویس هایی که در آینده خواهند آمد حیاتی به نظر می رسد.

برای مخاطب قرار دادن دامنه مشکلات مشابه استانداردهای متفاوتی ممکن است به کار گرفته شوند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. علاوه بر داشتن استاندارد معین ما باید همچنین از راهنماهایی (معماریهای) مشخصی استفاده کنیم تا بتوانیم اهداف خود را از توسعه کارکردگرای وب سرویسها پشتیبانی کنیم.

صنعت IT امروز مجموعه ایی از راه های در حال رقابت ایجاد کرده است تا به توسعه دهندگان امکان دهد وب سرویسهایی تا جای ممکن ساده بسازند. بسیاری از این وب سرویس ها با اتکا بر یک Remote Procedure Calls (RPC) ساخته شده است تا پیغام ها را بین سرویس های درگیر منتقل کند. استفاده از مدل های شبه RPC برای وب سرویس ها ممکن است به عدم پاسخگویی سرور ها از منظر اجرا و مقیاس منتهی شود.

وب اپلیکیشن های مدرن باید از کاربری مستقل کامپوننتها پشتیبانی کنند چرا که نمیتوانیم روی اجرای تمام کامپوننتها به صورت همزمان خیلی حساب باز کنیم. خصوصا برای سرویس هایی که از مرزهای یک سازمان عبور میکنند تا برای تغییرات مقطعی یا دوره ایی به کار گرفته شوند.

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت سوم

 • 17 تیر 1396
 • نویسنده: Rayan
 • تعداد نمایش ها: 1000
 • 0 نظرات

ساختن و نگهداری از ابزار الگوریتمیک تریدینگ
 Owain self مدیر اجرایی، الگوریتمیک تریدینگ شاخه اروپا، سرمایه گذاری UBS

 هرچه استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی همه گیر تر میشود، توقعات مشتریان نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند.Owain self از UBS در نوشته زیر مطالب دارای اهمیت را در زمینه تولید و پشتیبانی یک الگوریتم قابل اعتماد و آنچه لازم است تا این اعتماد را در بازار دائم در حال تکاپو ایجاد کند صحبت می کند.

امنیت در رایانش ابری - قسمت اول

 • 30 خرداد 1396
 • نویسنده: Rayan
 • تعداد نمایش ها: 686
 • 0 نظرات
امنیت به عنوان متمایز کننده خدمات:
امنیت یکی از اولین نگرانی ها برای بسیاری از مشتریان رایانش ابری است. اغلب مشتری ها بر اساس سابقه و درجه اطمینان و محرمانه بودن اطلاعاتشان و سرویس های امنیتی که از طرف یک اخدمات رسان رایانش ابری ارائه داده می شود تصمیم به خرید خواهند گرفت. این امر خود مشوقی قوی برای ارائه دهندگان سرویس های ابری است پروسه های امنیتی خود را بهبود ببخشند.

معاملات الگوریتمی - قسمت پایانی

 • 22 خرداد 1396
 • نویسنده: Rayan
 • تعداد نمایش ها: 507
 • 0 نظرات

اجرای معامله
پس از تولید سیگنال معامله یک سیستم معاملات الگوریتمیک باید تصمیم های زیادی با توجه به محدودیت های موجود روی هزینه های معاملاتی و مدت زمان معاملات بگیرد. برای اجرای یک معامله با انتخاب فاکتورهای متفاوت از جمله حجم سفارش، مکانیسم معاملات و درجه ناشناس بودن معامله گر سفارش در محیط سفارش گذاری ثبت می شود. اگر حجم معامله برای اجرا در یک سفارش بزرگ باشد سیستم باید یا آن را به تعدادی سفارشات کوچکتر - که با فاصله زمانی در بازار وارد می شوند تا اثر بازار (Market Impact) را کاهش دهد - تبدیل کند یا آن را در بازارهای متفاوتی مانند شبکه معاملاتی غیر شفاف Black Pools وارد کند که مشخصات سفارشات فعلی را آشکار نمی سازند. سیستم باید همچنین تعیین کند که سفارش گذاری باید بر اساس قیمت باشد یا سفارش محدود. در نتیجه انتخاب یک روش اجرای استراتژی معامله، امری از پیش تعیین شده نیست بلکه به تصمیم گیری های متفاوت که می تواند به خودی خود یک چالش باشد نیاز دارد.

RSS
123
دی ان ان