نصب همراه صندوق fundMobileApp
Rayan
/ دسته ها: بورس

شرکتهای سهامی

شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم هستند:

- شرکت سهامی
 - شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
 - شرکت مختلط غیر سهامی
 - شرکت مختلط سهامی
 - شرکت نسبی
 - شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.این شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد . عموماً شرکتهای مهم و بزرگ از نوع سهامی می باشند. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به تعدادی سهام با ارزش یکسان تقسیم شده است و شرکا که سهامدار نامیده می شوند، می توانند با خرید هر تعداد سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند. فعالیت های یک شرکت سهامی بر مبنای سه بخش است:
الف) بخش تصمیم گیرنده مجامع سهامداران که با حضور سهامداران تشکیل می شود معرف این بخش است. مجمع هایی که برای تصمیم گیری در امور مختلف شرکت تشکیل می شود عبارتند از مجمع موسس، مجمع عمومی، مجمع فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده.
 ب) بخش اجرایی در شرکتهای سهامی یک گروه از سهامداران و با رای آنها به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره وظیفه انتخاب مدیرعامل را به عهده دارد.
پ) بخش ناظر سهامداران ناظران و کنترل کنندگان شرکت سهامی هستند. آنها با رای خود در مجامع قدرت نظارتیشان را اعمال می کنند. بازرسین منتخب سهامداران از جانب آنها به بررسی صورت های مالی شرکت می پردازند.
 شرکتهای سهامی به دو نوع طبقه بندی می شوند: شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص.
 در شرکتهای سهامی خاص سرمایه اولیه شرکت بایستی به طور کامل توسط موسسین تامین شود. به علاوه انتقال و فروش سهم باید با موافقت مدیران و یا مجمع عمومی شرکت صورت گیرد. در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه اولیه از طریق فروش سهام به مردم و بقیه توسط موسسین تامین می شود. بنابراین هرکس می تواند اقدام به خرید این سهام نماید و برای فروش آنها هم احتیاج به موافقت دیگر سهامداران نیست. فرق عمده شرکت سهامی خاص و عام در قابلیت معامله در بازار بورس اوراق بهادار است. سهام شرکت های سهامی خاص امکان معامله در بورس اوراق بهادار را ندارد مگر اینکه شرکت به سهامی عام تبدیل شود. البته معامله سهام شرکت سهامی عام در بورس منوط به پذیرش آن در بورس است. پس فقط سهام شرکت سهامی عام در بورس مورد معامله قرار می گیرد، اما سهام هر شرکت سهامی عام لزوماً قابل معامله در بورس اوراق بهادار نیست. حداقل سرمایه برای تاسیس، حداقل تعداد سهامداران و همچنین عدم امکان صدور اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی خاص نیز از وجوه افتراق این دو نوع شرکت سهامی است. در شرکت سهامی – چه عام و چه خاص – مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. یعنی اگر شرکت اعلام ورشکستگی نماید. هر یک از سهامداران تنها باید با استفاده از سرمایه خود درشرکت بستانکاری ها را جبران کند و در صورتیکه سرمایه شرکت پاسخگوی مطالبات معوقه نبود، سهامدار مسئولیت دیگری برای پرداخت ندارد. می توان گفت که مهمترین فلسفه وجود و اهمیت شرکتهای سهامی به کار گیری سرمایه وسیع برای انجام امور تجاریست. چرا که در شرکتهای غیر سهامی عموماً میزان سرمایه به کار گرفته شده کم و همچنین ریسک از بین رفتن سرمایه بالاست. این در حالیست که در شرکتهای سهامی سرمایه و تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد. مزیت دیگر شرکتهای سهامی آن است که سهامداران مدیران شرکت را انتخاب می کنند و از آن پس اداره شرکت به عهده آنهاست. شرکت در مجمع و بررسی عملکرد مدیران شرکت نهایتاً دو روز در سال از سهامداران وقت می گیرد. این ویژگی شرکت های سهامی که مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه آنها در شرکت است نیز مزیت بزرگی به شمار می رود. به عنوان مثال اگر شرکتی با سرمایه ده میلیون تومان ورشکسته شود و دوازده میلیون تومان طلبکار داشته باشد، طلبکاران حق مطالبه دو میلیون تومان اضافی را از شرکا نخواهند داشت. حسن دیگر شرکت سهامی عدم تاثیر فوت یا خروج یکی از سهامداران در سرنوشت شرکت است. این در حالیست که در بعضی دیگر از انواع شرکت پس از فوت یکی از سهامداران امکان انحلال شرکت وجود دارد. به علاوه تنها شرکتهای سهامی هستند که موضوع عملیات آنها می تواند غیر بازرگانی باشد. قابلیت جذب سرمایه و همچنین پذیرفته شدن در بورس ( برای شرکتهای سهامی عام ) هم از وجوه برتری شرکت سهامی عام است.
مطلب قبلی میزبانی نرم افزار (Application Hosting): حرکت دهنده شرکتها رو به جلو
مطلب بعدی افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام - قسمت اول
Print
4746

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x