نصب همراه صندوق fundMobileApp

Web Designer

شرح موقعیت شغلی:
 • توسعه وب سایت های موجود و ایجاد وب سایت‌های جدید برنامه‌های وابسته به آن
 • نوشتن و ویرایش محتوا
 • طراحی ساختار صفحات
 • تشخیص نیازهای فنی
 • بروزرسانی وب سایت‌ها
 • تهیه نسخ پشتیبان
 • حل مشکلات برنامه
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تسلط به HTML
 • تسلط به CSS3
 • تسلط به JavaScript
 • آشنا به Adobe Photoshop
 • آشنا با Visual Studio
 • شنایی با طراحی چند رسانه ای و Bootstrap و Kendo UI مزیت محسوب میشود
شرایط احراز شغل:
 • سن: 20- 40 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار:2 سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی
 • نوع همکاری: تمام وقت

Java Developer

شرح موقعیت شغلی:
 • طراحی و توسعه کامپوننتهای جدید برای سیستم های موجود
 • تسلط کامل بر الگوهای طراحی و استفاده موثر آن
 • بهبود کارایی سیستم های کنونی
 • تبدیل نیازمندی های کسب و کار به زبان فنی بمنظور توسعه
 • توسعه تست های اتوماتیک
 • تهیه اسناد فنی کامپوننتهای جدید اضافه شده به سیستم
 • همکاری کامل با تمامی اعضای تیم
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • OOP Concepts
 • Java 8
 • Java SE
 • Collections
 • Threads
 • Generics
 • JPA –Hibernate
 • Criteria
 • Spring Framework
 • Spring Boot
 • CDI
 • SQL
 • مفاهیم Object Oriented
آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب می شود:
 • Stream API
 • Optional
 • Functional Programming
 • Struts web framework
 • Linux
 • Shell Scripting
 • Play Framework
 • Automatic Test
 • PL/SQL
 • Akka
 • مفاهیم SOLID
 • مفاهیم Clean Code
 • Design Pattern
 • Spring Cloud
شرایط احراز شغل:
 • سن: 22 - 50 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار: 3 سال
 • نوع همکاری: تمام وقت

Senior Angular Developer

شرح موقعیت شغلی:
 • طراحی و توسعه رابط های کاربری جدید برای سیستم های پیچیده کنونی
 • بهبود کارایی سیستم های موجود
 • تبدیل نیازمندی های کسب و کار به زبان فنی بمنظور توسعه
 • توسعه تست های اتوماتیک
 • تهیه اسناد فنی امکانات جدید اضافه شده به سیستم
 • همکاری کامل با تمامی اعضای تیم
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تسلط کامل بر Angular 2+
 • تسلط کامل بر Type Script
 • تسلط کامل بر Angular Building Blocks
 • آشنایی کافی با Java Script
 • آشنایی کافی با HTML و CSS
 • مهارت در ایجاد Component
 • تجربه ی کار با Web Socket
 • آشنایی با Rest
 • آشنایی با اصول طراحی رابط های کاربری
شرایط احراز شغل:
 • سن: 22 - 50 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار: 3 سال
 • نوع همکاری: تمام وقت

Senior Java Developer - Architect

Job Description

We are looking for a Senior Java Developer-Architect who is technically passionate, solution-focused and able to design, develop, test and maintain high-quality, high-concurrent and so complex software solutions. In this role you will be conducting development and performance profiling of the latency and high throughput applications. We are looking for someone with a strong background and who is passionate about quality software and delivering to the business. As a Senior Java Developer-Architect, you design the architecture of applications and substantiate technical decisions with technical design and documentation. This is a large initiative and complex/time sensitive project and as a result will require a professional person. As a Senior Java Developer-Architect, you will
 • Design and implement new component in existing systems
 • Identify different options for implementing functionality and propose most suitable option
 • Enhance and improve our existing Java back-end systems and optimize DB performance
 • Translate the non-functional requirements into technical designs for meeting requirements
 • Update data models, database schemas and working on database queries
 • Solve concurrency issues and many more
 • Write unit tests and integration tests for software components
 • Mentor less experienced colleagues
As a Senior Java Developer-Architect, you should have
 • 10+ years of hands-on experience in development using Java different technologies
 • You are competent in the concept of Design Patterns and use them frequently to solve problem
 • You are competent in Functional programming
 • You are competent in code review and clean code principles
 • You are competent in Java multithreading technology
 • You have extensive experience in building web services especially REST
 • You have experience with application and database performance tuning
 • You have experience with relational databases, preferably Oracle and PL/SQL
 • Experience with Spring, Spring Boot, Hibernate and Micro-Services architecture
 • Experience with Agile delivery methodology, particularly Scrum
 • Experience with CI/CD and delivery methodologies and tooling
 • Experience with java vast family’s tools
 • Experience with Linux different families
 • Able to work well in a team environment
 • Good communication skills and Open mind
Knowledge/experience in technologies below are nice to haves
 • Previous Capital Market or Stock Market experience
 • Play Framework, Akka, Scala, Netty, Actor-Based Computing
 • Highly detail-oriented
Additional Skills that Might Make Our Decision Faster and Easier
 • You independently tackle challenges and don't need anyone to keep you on track. You're organized and efficient with a self-starter attitude.
 • You're creative and curious with the focus and openness it takes to work both independently and collaboratively across the business.
Note: This successful candidate will be a key technical subject matter expert in software development best practices and will be empowered to ensure that all designing and development within the team are executing to deliver high quality software solutions

Software Analyst

شرح موقعیت شغلی:
 • شناخت و تحلیل نیازمندی ها
 • طراحی نیازمندیها به زبان سیستم جهت پیاده سازی
 • درک موجودیت های سیستم و ارتباط بین آنها
 • یافتن اشکالات موجود در سیستم و ارائه راهکار برای رفع آنها
 • ایجاد تست سناریو و ارایه Test Case برای پیاده سازی
 • ایجاد مستندات تحلیل و طراحی
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تجربه گردآوری نیازمندی ها
 • تجربه مستند سازی تحلیل
 • آشنایی با یکی از زبانهای برنامه نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفاهیمDatabase
 • مهارت در به کار گیری UML
 • آشنا با استفاده از Sparx EA
 • آشنا به روش های مهندسی نرم افزار چابک
 • توانایی بالا در مستند سازی
 • آشنایی با Jira
 • داشتن روحیه کار تیمی و مهارت ارتباطی مناسب
موارد زیر مزیت محسوب می شود:
 • مهارت در PL-SQL
 • مهارت در Oracle Database
شرایط احراز شغل:
 • سن: 22 - 50 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار: 3 سال
 • نوع همکاری: تمام وقت

کارشناس بهینه سازی پایگاه داده (Oracle)

شرح موقعیت شغلی:
 • مانیتورینگ سیستم های پایگاه داده ORACLE به منظور تشخیص و مرتفع کردن bottleneck های سیستم
 • بازنگری و تحلیل کوئری ها به منظور بهینه سازی آنها
 • توانایی در پاسخگویی سریع نیازمندیهای سیستم در حوزه پایگاه داده در حوزه tuning
 • مانیتورینگ OS
 • تحلیل ساختار پایگاه داده های موجود و ارائه PLAN مناسب و بهینه برای آنها
 • شبیه سازی سیستم برای ارزیابی کارایی به منظور توسعه طرح استقرار سیستم های پایگاه داده
 • نگهداشت سیستم های پایگاه داده و troubleshooting در زمان خطای سیستم
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تسلط به معماری ORACLE Database
 • تسلط به ORACLE RAC
 • تسلط به ابزارهای تحلیل Performance در حوزه پایگاه داده ORACLE
 • تسلط به SQL , PL/SQL
 • مهارت در Linux
 • آشنایی با Storage ها
شرایط احراز شغل:
 • سن: 30 - 40 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار:7 سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی
 • نوع همکاری: تمام وقت

کارشناس تست نرم افزار

شرح موقعیت شغلی:
 • مستند سازی سناریو های تست دستی نرم افزار
 • تست دستی نرم افزار بر اساس سناریو
 • انجام تست functional و Nonfunctional
 • دسته بندی و مستند سازی Bug های پیدا شده
 • ثبت موارد مشاهده شده و ارجاع به برنامه ‌نویسان و پیگیری تا زمان دیباگ
 • حصول اطمینان از صحت عملکرد محصول
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تجربه مستند سازی سناریو های تست
 • آشنا به مفاهیم پایگاه داده
 • آشنا به مفاهیم نرم افزار های Client – Server
 • تجربه کار با نرم افزار
 • مهارت در Selenium
 • با حوصله و دارای روحیه پیگیری
 • تجربه تست نرم افزار
 • آشنا با مفاهیم کسب و کار بورس
 • داشتن روحیه کار تیمی و مهارت ارتباطی مناسب
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:
 • تجربه کار با ابزارهای تست نیمه خودکار در سطح UI
 • آشنایی با یکی از زبانهای برنامه نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفاهیم سیستم های مالی و بورس
 • آشنا به Ranorex
 • آشنا به Postman
 • آشنا به Fiddler
شرایط احراز شغل:
 • سن: 25 - 35 سال
 • روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر
 • حداقل سابقه کار: 3 سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی
 • نوع همکاری: تمام وقت

ارسال رزومه
شرکت رایان هم افزاجهت تکمیل کادر تخصصی و توسعه بازار خود از کارشناسان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید. متقاضیان می توانند اطلاعات خود را در فرم در خواست همکاری تنظیم نموده و ارسال نمایند.